Page 15 - BYCONCEPT_KATALOG_27x21

Basic HTML Version

BİNLERCE EV-MEKAN
BİRBİRİNİN KOPYASI.
HER ŞEYİN SIRADANLAŞTIĞI
BİR DÜNYADA RENGİNDEN
AĞACINA, KUMAŞINDAN
AKSESUARLARINA
BİR ÇOK DETAYINI
DEĞİŞTİREBİLECEĞİNİZ
KİŞİSELLEŞTİRİLEBİLİR
TASARIMLAR SUNUYORUZ.
TÜRKiYE’DE
1.000.000 KiŞi
AYNI SANDALYEDE
OTURUYOR.
1.000.000 PEOPLE ARE SITTING
ON THE SAME CHAIR IN TURKEY.
THOUSANDS OF HOMES-LOCATIONS
ARE ONE AND THE SAME.
WE ARE PROVIDING DESIGNS THAT
CAN BE PERSONALISED AS YOU
CAN CHANGE MANY DETAILS LIKE
ITS COLOUR, ITS UPHOLSTERY, ITS
ACCESSORY IN A WORLD WHERE
EVERYTHING HAS BECOME COMMON.